ความสำคัญต่อโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์

ตรวจสอบโมเลกุลโมเลกุลไขมันในชั้นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อโครงสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ควบคุมกิจกรรมของเซลล์และเก็บพลังงาน บทบาทของไขมันในร่างกายนั้นพิจารณาจากรูปร่างและวิธีการและแผนที่ที่ทีมนี้พัฒนาขึ้นซึ่งจับคู่โมเลกุลไขมันแต่ละตัวกับรูปร่างของพวกเขาถือเป็นกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ไขมันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสาเหตุของโรค

การแยกออกจากกันอาจหมายถึงทุกอย่างตั้งแต่การอักเสบไปจนถึงสถานะโรคที่เฉพาะเจาะจงมากเนื่องจากไขมันเปลี่ยนไปอย่างละเอียดโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเราสามารถใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์เพื่อทำแผนที่ว่ารูปร่างใดที่ไขมันนำมาใช้ก่อนหน้านี้การวัดเพียงชุดเดียวอาจสอดคล้องกับไขมันหลายชนิดเขากล่าว แต่แผนที่ของโครงสร้างไขมันของทีมแวนเดอร์บิลต์ทำให้ความเป็นไปได้ลดลงอย่างมาก นักวิจัยคนอื่น ๆ เช่นผู้ที่ศึกษาไขมันและบทบาทของพวกเขาในโรคสามารถไปที่แผนที่นี้เพื่อหาเบาะแสในการทำงานของตัวเองรวมทั้งเพิ่มเข้าไป