ความล้มเหลวของการเจริญเติบโต

ความล้มเหลวของการเจริญเติบโตของ glial ทำให้เกิดอาการเหล่านี้จำนวนมากเพราะเซลล์ glial ที่เป็นโรคไม่สามารถสนับสนุนการทำงานของเซลล์ประสาทซึ่งหมายความว่าการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทบกพร่อง โรคฮันติงตันเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ในยีน ยีนฮันติงตินซึ่งเป็นรหัสของโปรตีนที่เมื่อกลายพันธุ์ทำให้เกิดโรคเหนือสิ่งอื่นใดโรคฮันติงตัน

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและการสูญเสียในการประสานงานยนต์ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่สามารถรักษาหรือชะลอโรคได้ ที่ดีที่สุดแพทย์สามารถให้ยาที่สามารถบรรเทาอาการบางอย่างเท่านั้น เป้าหมายโดยรวมของ Steve Goldman และกลุ่มวิจัยของเขาคือค้นหาวิธีการรักษาโรคที่มีความหมายและปรับเปลี่ยนได้ พวกเขาได้ทำการวิจัยเซลล์ glial และโรคความเสื่อมในสมองรวมถึงโรคฮันติงตันเป็นเวลาหลายปีและในการศึกษานี้พวกเขาออกเดินทางเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซลล์ glial