ความฉลาดของมนุษย์ในเครื่องจักร

การเพิ่มขึ้นของดิจิทัลในบ้านของเราอุตสาหกรรมของเราและเมืองของเรากำลังก่อให้เกิดโอกาสในด้านปัญญาประดิษฐ์ นี่หมายถึงความฉลาดของมนุษย์ในเครื่องจักรที่ใช้ในการแก้ปัญหาความท้าทายที่สังคมเผชิญเช่นการใช้พลังงานกระแสการจราจรและค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในการถ่ายภาพทางการแพทย์และการวินิจฉัยหรือในการสร้างประสบการณ์ร้านค้าปลีกที่สมบูรณ์แบบ

มีกรณีทดสอบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ของ AI ที่เข้าถึงการค้าอย่างเต็มรูปแบบการดูแลสุขภาพเป็นพื้นที่การเติบโตที่สำคัญ ในขณะที่หัวข้อข่าวมุ่งเน้นไปที่ชื่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ขยายขีดความสามารถ AI และหุ่นยนต์ของพวกเขา บริษัท ขนาดเล็กและ บริษัท เริ่มต้นใหม่กำลังเพลิดเพลินกับการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นและความสนใจที่แข็งแกร่งขึ้นในการควบรวมกิจการ