การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

ธนาคารพาณิชย์ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีนี้แล้วก็ตามรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวแทนอัตราดอกเบี้ยคงที่เพื่อรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 6.5 ตามรายงานของศูนย์คุ้มครองลูกค้าทางการเงินของธ​​ปท.

รองนายกฯ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าแผนกสินเชื่อจำนองกล่าวว่าธนาคารได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อจำนองเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.10 เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้น เราปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับการจำนองไม่ใช่เพราะมาตรการใหม่ของธ​​ปท. แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มสูงขึ้น